Vrienden

Sponsoring, giften en donaties zijn onmisbaar voor de huisvesting en verzorging van onze gasten. De Vrienden zetten zich in voor het werven van fondsen en donateurs en organiseren acties die geld opbrengen en bekendheid geven aan het hospice.

Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

U mag zich vriend van het hospice noemen met een jaarlijkse donatie vanaf € 25,-. We zijn blij met elke gift; u kunt deze overmaken op rekeningnummer NL31 INGB 0004 9171 68 van de Stichting Vrienden. U kunt het hospice ook gedenken in uw testament of bij een bijzondere gelegenheid geld inzamelen.
De Stichting Vrienden is een zogeheten Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); dat betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Wat is een ANBI?

Doneren

Contact
Wilt u meer weten over Stichting Vrienden? Dan kunt u bellen met of mailen met Peter Kwast.

06-15 017 095

vrienden@hospice-assen.nl