Palliatieve zorg

Palliatieve zorg gaat over waardig leven en waardig sterven. Wie ziek is en niet meer beter wordt, heeft veel vragen. Dan is het belangrijk te weten wat er mogelijk is op het gebied van passende zorg en waar die zorg te vinden is.

Informatie van de Patiëntenfederatie Nederland kan dan uitkomst bieden. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarnaast een website waar belangrijke informatie over palliatieve zorg is te vinden.

De website van het landelijke netwerk palliatieve zorg biedt informatie aan patiënten en naasten en aan zorgverleners en geeft een overzicht van regionale netwerken. Voor onze regio is er het netwerk palliatieve zorg Drenthe.

Voor informatie over de inzet van vrijwilligers bij terminaal zieken thuis kunt u terecht op de website van Acanthis.

VPTZ Nederland is de koepel voor lokale en regionale vrijwilligersorganisaties in de palliatieve terminale zorg. Deze zorg en ondersteuning wordt zowel thuis, in hospices als in zorginstellingen geboden.


Logo’s van bovengenoemde organisaties

 


Overige Hospices in Drenthe