Bestuur en Coördinatoren

Met Ricarda, Jan en Crista, Mieke en Gina hebben we een fantastisch team om het hospice intern, maar zeker ook naar buiten toe, verder vorm te geven en er te zijn voor onze gasten.

 

Mieke Damsma

Directeur


Bestuur

Het hospicebestuur zorgt dat de doelstelling (het bieden van goede zorg en begeleiding van mensen in de laatste levensfase) gerealiseerd kan worden en dat vrijwilligers en beroepskrachten hun werk optimaal kunnen verrichten. De stichting heeft de procedure voor aanvraag van de ANBI status gestart en verwacht deze status binnenkort te verkrijgen. Na afloop van het eerste volledige boekjaar worden hier het jaarverslag en de jaarrekening gepubliceerd.

Hospice Alteveer Assen
Piet Gorter

Voorzitter

Hospice Alteveer Assen
Henske van Heek

Secretariaat

Hospice Alteveer Assen
Henco Bekkering

Penningmeester

 

Hospice Alteveer Assen
Paul Nijkrake

Werkgeverschap

Hospice Alteveer Assen
Ria Schoenmaker

Bestuurslid

Hospice Alteveer Assen
Roel Schrotenboer

Bestuurslid

 

Ons team van coördinatoren

De dagelijkse gang van zaken in ons hospice is de verantwoordelijkheid van de coördinator. Deze zorgt – onder meer door de begeleiding van vrijwilligers – voor een goed verloop van alle zorg die verleend wordt, afgestemd op de wensen en belangen van de gast en diens naasten.

De coördinator regelt de opname van gasten en onderhoudt ook de contacten met hun familie en vrienden. Voor goede zorg is het heel belangrijk dat regelmatig afstemming plaatsvindt met huisartsen, thuiszorgmedewerkers en vrijwilligers. Elke week is er overleg waarbij ook een kaderarts aanwezig is, een arts die gespecialiseerd is in palliatieve zorg. Er is altijd een coördinator bereikbaar; op werkdagen in het hospice en ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden oproepbaar.

Hospice Alteveer Assen
Gina Meursing

Coördinator

Hospice Alteveer Assen
Jan Kragt

Waarnemend coördinator

Hospice Alteveer Assen
Crista Verkaik

Waarnemend coördinator