Verblijfskosten

De kosten voor de huisarts en de professionele verpleging en verzorging in het hospice worden – net als thuis – vergoed door de zorgverzekeraar. Aan de inzet van coördinatoren en vrijwilligers zijn voor de gast geen kosten aan verbonden.

Voor het verblijf in het hospice betaalt de gast aan de Stichting Hospice Noord- en Midden Drenthe een eigen bijdrage voor het eten en drinken, voor het wassen van kleding, energiekosten, telefoon en dergelijke. Deze eigen bijdrage bedraagt op dit moment €53,00 (incl. 9% BTW) per dag.

Afhankelijk van de aanvullende zorgverzekering kan het zijn dat de zorgverzekeraar (een deel van) deze eigen bijdrage vergoedt. Iemands persoonlijke financiële situatie mag nooit een belemmering zijn voor opname in het hospice. Zo nodig is een aanpassing van de eigen bijdrage mogelijk.