Opname

Wie terminaal ziek is en naar verwachting binnen enkele maanden komt te overlijden, kan een beroep doen op het hospice. Een verwijzing van een arts is niet nodig, maar opname gebeurt altijd in overleg met de huisarts, de thuiszorg of het ziekenhuis.

Bij opname sluit u een overeenkomst met de Stichting Hospice Het Alteveer voor de vrijwilligerszorg en met de Stichting Hospice Noord- en Midden Drenthe voor de huisvesting en het eten en drinken.

In principe geldt het verblijf in ons hospice voor maximaal drie maanden. In overleg met arts, wijkverpleegkundige en coördinator is deze termijn eventueel te verlengen. Om hier op tijd de juiste afspraken over te maken zal er na twee tot drie maanden verblijf in het hospice een gesprek plaatsvinden over de prognose en het verloop van de ziekte. Wanneer de prognose dan uitwijst dat het verblijf aanzienlijk langer zal zijn dan drie maanden, zal naar een andere verblijfplaats gezocht moeten worden. De contactpersoon van de gast wordt bij dit gesprek uitgenodigd.

Als er niet direct plaats is in het hospice, wordt in overleg met de coördinator bekeken welke andere mogelijkheden er zijn. Er kan dan mogelijk gebruik gemaakt worden van de inzet van vrijwilligers van Acanthis. Zij kunnen bij de zieke thuis ondersteuning bieden om daarmee de mantelzorger te ontlasten.


Welkom.
U bent natuurlijk welkom voor een kennismakingsbezoek aan het hospice en een oriënterend gesprek met de coördinator en de vrijwilligers. Maak daarvoor telefonisch een afspraak via 0592 – 30 00 56.